ACTUALITAT

 
 

Nou broquet dosificador patentat per Vallsgraphic

 

En l'actualitat són coneguts diferents tipus de broquets en envasos de cartró. No obstant això, aquest tipus de broquets poden presentar dificultats en la seva obertura o en el seu tancament posterior, abocament no homogeni, orifici permanent un cop obert, etc.

D'altra banda, també hi ha broquets de plàstic que s'incorporen a posteriori a l'envàs de cartró, però, es tracta d'una solució més costosa econòmicament, tant en el preu unitari de l'envàs com en la corresponent inversió que s'ha de realitzar en la línia d'envasat. A més, aquest sistema, en alguns casos, no permet apreciar si l'estoig ha estat prèviament obert en el punt de venda.

Amb el nou broquet dosificador patentat per Vallsgraphic, solucionem els inconvenients que presenten les broquets convencionals. Proporcionem un broquet de cartró dosificador integrat en una mateixa peça amb l'envàs, de fàcil obertura, econòmica i amb un tancament segur.

 
 

 

 
  A continuació es descriuen els avantatges del nou broquet dosificador de Vallsgraphic que ofereix respecte a les solucions existents fins ara:

-Fàcil obertura del broquet .

-Desbloqueig net, sense que es produeixin restes de cartró en el broquet

-Tancament segur i inviolable abans de la primera obertura, garantint el seu precintat

-Possibilitat d'obertura i tancament en incomptables repeticions.

-Protecció del producte contingut en l'envàs un cop el broquet ha estat obert per primer cop

-Regulador del cabal en l'abocament amb resultat homogeni i dosificable

-Solució econòmica, ja que el broquet ve integrat en el mateix desenvolupament de l'envàs de cartró

-És ideal per a productes granulats o similars (sal, sucre, menjar per animals, pasta alimentària, llegums, etc.).

Considerem el nostre broquet dosificador com una innovació real cridada a ser percebuda com a tal pel consumidor final que, sens dubte, apreciarà la comoditat, simplicitat i seguretat en el seu ús.

No dubti en contactar-nos per més informació.